Linda Defort,
- geb. 17-6-68 in Bielefeld (Duitsland)
- eindexamen aan de KABK te Den Haag in 1993
  (tekenen / schilderen / MONUMENTAAL )
- Aansluitend twee jaar opleiding fotografie (KABK)


"In mijn fotografisch werk gaat het over ongrijpbaarheid en verlangen;
over menslijke verhoudingen die getekent zijn door het onvermogen tot intimiteit en over de daar uit voortvloeinde eenzaamheid.
Het vluchtige karakter van het moment speelt hierbij een centrale rol.
Fotografie zie ik als het voor mij meest geschikte medium omdat het mij de mogelijkheid bied om me (het effectiefst ) op de grens van fictie en realiteit te bewegen.
Belangrijk vind ik het om te blijven spelen en ook toeval in mijn werk een plek te geven.

Ik ben vooral ge´nteresseerd in het spanningsveld tussen intimiteit en afstand waarbij ik me in het bijzonder koncentreer op portretten en lichaamstaal.
Het aspekt van intimiteit en afstand benader ik op diverse manieren waarbij ik het belangrijk vind om een niet tastbaar gevoel hierover te creëren;
de toeschouwer in verwarring achter te laten.
Ik wil dit onderwerp op een bijna droomachtige maar toch indringende manier verbeelden.

Recent werk van mij gaat over 'kijken en bekeken worden' en plaatst de toeschouwer zowel in de rol van kijker als bekekene."

Linda Defort

HOME BACK